Route naar de Radiotherapie afdeling

Links na de balie en dan weer links de trap naar beneden. (Alleen tijdens kantooruren)
 

 
 

Way to the Radiotherapy Department

At the counter left, then left again down the stairs.
(Only during office hours)